Presentation

Jag har arbetat som psykolog sedan 2003 och driver min privata mottagning på heltid sedan 2014. Tidigare arbetade jag inom vuxenhabilitering, främst med personer med autismspektrumtillstånd och psykisk ohälsa.

 

Jag har ett integrativt förhållningssätt i mitt arbete. Det betyder att jag använder mig av olika teorier och perspektiv och anpassar metod och arbetssätt efter vem jag möter. Min utgångspunkt är att kropp och psyke utgör en odelbar helhet och jag har alltid dragits till metoder som integrerar kroppen i den psykologiska behandlingen. Stress, ångest, trauma, depression, sorg etc är alla tillstånd som påverkar både tankar, känslor och kropp och därför är det naturligt att arbeta med alla dessa delar för att nå resultat. EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, är en psykoterapeutisk metod med stort fokus på kroppen. Jag är utbildad  vid svenska EMDR-institutet. Hösten 2019 påbörjade jag en treårig utbildning i Somatic Experiencing, SE, vid Somatic Experiencing-institutet Sverige. SE är en kroppsbaserad behandlingsmetod inriktad på att reglera det autonoma nervsystemet. 

Jag har patient- och ansvarsförsäkring genom Sveriges Psykologförbund.

Det finns en myt om att psykologer och psykoterapeuter inte skulle ha några egna problem och svårigheter. Det stämmer förstås inte, vi är som folk är mest. Under mina svåra stunder är jag hjälpt av att utöva metoder och förhållningssätt som jag själv försöker lära ut. Av egen erfarenhet vet jag att man kan träna upp en medkännande sida och att det gör skillnad när livet är svårt. Jag vet också hur befriande det kan vara att bearbeta smärtsamma upplevelser i det förflutna och få ett friare liv.


Jag tror att för att verkligen kunna hjälpa en annan människa så behöver man först vilja hjälpa sig själv. Min egen balans och självkännedom är grundläggande för allt mitt arbete. Jag är mån om att ge mig själv tid för detta, bland annat genom daglig meditation och yoga. Mitt liv har varit krokigt, med mycket sorg, och jag har kommit upp från botten några gånger. De erfarenheterna är mina bästa skolor och jag skulle inte vilja vara utan dem. Mitt liv har blivit rikare.