EMDR

EMDR

EMDR är en psykologisk behandlingsmetod för att bearbeta minnen som besvärar oss. Minnen som låst sig i oss, som återkommer i dag- och nattdrömmar, tankar och mer eller mindre starka känslor som övermannar oss i olika situationer. Vi reagerar ibland oproportionellt starkt i vissa situationer och vi förstår inte varför de jobbiga känslorna är så starka. Varför blir jag arg, rädd, skamsen? Det hänger liksom inte ihop med det som händer här och nu. Det är minnen från tidigare i livet som väcks av det som händer i nuet och minnena förstärker det jag är med om. 


Ibland är de plågsamma minnena lätta att identifiera och kopplingen till nuet enkel att göra. Om jag t ex varit med om en trafikolycka som sedan ger mig mardrömmar och svårigheter att köra bil igen. Eller om jag blivit skrämd av en häst och sen blir nervös och spänd varje gång jag ska gå in i hästhagen. Andra gånger är det inte lika enkelt att se vad det är i mitt förflutna som påverkar mig. Om jag till exempel ofta känner mig osäker och inte törs visa vad jag kan, jag skäms för det jag är duktig på och krymper mig själv fast jag innerst inne vill växa – så kanske jag inte ser kopplingen till att jag växte upp med en förälder som tystade, kritiserade eller hånade mig varje gång jag gjorde något bra. I vuxen ålder associerar min hjärna skicklighet och framgång med obehagskänslor och mitt liv blir begränsat. 


Internationellt är EMDR en erkänd metod vid PTSD, posttraumatisk stress, som kan uppstå när man varit med om svåra upplevelser såsom olyckor, fysiskt och sexuellt våld, krigsupplevelser och naturkatastrofer. EMDR används också vid ångest, fobier, stress, nedstämdhet, svår sorg och många andra tillstånd. Man kan ha erfarit otrygghet och rädsla i barndomen, mobbning, utanförskap, kränkningar, förluster, sjukdom, funktionsnedsättning, smärta, arbetslöshet och mycket annat. Om man har en ihållande negativ uppfattning om sig själv, till exempel att man inte duger, inte är värd att få må bra eller att man är sämre än alla andra, kan man vara hjälpt av EMDR. Alla dessa tillstånd har det gemensamt att svåra och smärtsamma minnen färgar min upplevelse av livet här och nu på ett negativt sätt. Erfarenheterna har gett upphov till negativa känslor, tankar och föreställningar om mig själv och om världen jag lever i. Minnena kan också ha lagrats i form av spänningar i kroppen, som ger upphov till smärta och annat fysiskt obehag. Efter bearbetning med EMDR minns man att händelsen har ägt rum, men de känslomässiga delarna har minskat eller till och men försvunnit. Man kan då se annorlunda på sig själv och på det som hände. Att bearbeta med EMDR tar olika lång tid beroende på om det handlar om en enstaka avgränsad händelse eller om man har många svåra minnen, till exempel från sin uppväxt.

KLIENTER OM EMDR


"EMDR metoden har gjort ett starkt avtryck i mitt liv. Jag kan idag hantera känslor, situationer och upplevelser på ett helt annat sätt än tidigare. Med hjälp av EMDR har jag fått en djupare förståelse varför min kropp har reagerat som den har gjort vid olika situationer, men framförallt har EMDR hjälpt mig till att jag idag kan leva ett meningsfullt liv."

Sofie


"Jag hade inte hört talas om EMDR före jag började terapin och jag var något skeptisk initialt. Metoden visade sig dock vara oerhört effektiv på mig, både vad gäller resultat och tidsåtgång." 

Ola 


"EMDR träningen lyckades väcka till liv emotioner som jag inte känt under vanlig samtalsterapi. Jag är förvånad över hur mycket smärta och rädsla som låg lagrat i min kropp - men där fanns också glädje, tacksamhet och lycka. Kraften i de traumatiska delarna av min uppväxt gjorde behandlingstiden smärtsam och krävande. Eva ledde mig dock säkert genom de svåra upplevelserna och jag behöll hoppet om att komma till en bättre fas. Idag är jag glad att jag vågade, kunde och orkade satsa på EMDR."

Lars

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR står för Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Som namnet visar är det alltså en metod där man tar hjälp av ögonrörelser (eller någon annan form av sinnesstimulering) för att bearbeta minnen. Det kan låta märkligt, men har sin neuropsykologiska förklaring. Det handlar om att ge hjärnans arbetsminne en optimal belastning av olika typer av information att hantera samtidigt. Denna belastning stimulerar och sätter igång den naturliga bearbetningsförmåga vi är födda med. (Desensitization betyder att göra mindre känslig, reprocessing betyder bearbetning.)

Min erfarenhet, som delas av EMDR-terapeuter världen över, är att man kan nå väsentligt längre på kortare tid med EMDR, jämfört med mer traditionell samtalsterapi. I EMDR når man snabbt minnen, känslor, tankar och föreställningar som är omedvetna för oss, men som påverkar våra upplevelser och handlingar i det dagliga på ett negativt sätt. Vi har alla inre filter, eller försvar, som hindrar att de här sakerna kommer upp till ytan. I perioder av livet är det hjälpsamt och fungerar som ett skydd för oss. Men när vi senare i livet vill bearbeta det svåra, så behöver vi komma under de här filtren om vi vill nå djupgående förändring.  I EMDR är man noga med att göra detta i en takt som passar dig som klient. Terapin kan vara utmanande, men den ska inte vara överväldigande. Min uppgift som terapeut är bland annat att dosera arbetet så det blir effektivt och samtidigt så skonsamt som möjligt för dig. 

På svenska EMDR-föreningens hemsida kan du läsa mer om metoden. 

Se en animerad film om metoden, How EMDR works, på Youtube.

MOTTAGNING

Torggatan 4, vån 3

582 19 Linköping

KONTAKTA MIG

TELEFON   0729 - 48 16 26

MAIL  kontakt@evaflood.se

 Copyright © 2019 Eva Flood, leg psykolog. All Rights Reserved.