Psykoterapi

PSYKOTERAPI

Psykoterapi - eller psykologisk behandling - kan hjälpa när livet är svårt på olika sätt: vid stress, nedstämdhet, oro, ångest, svår sorg. Eller när relationer till andra människor är problematiska. När man sitter fast och inte vet hur man ska komma vidare. När man varit med om plågsamma upplevelser som stannat kvar i form av smärta, rädsla och jobbiga tankar. Eller om man lever med en negativ självuppfattning, till exempel att man är mindre värd än alla andra. 

 

I psykoterapi får du hjälp att hjälp att bryta gamla oönskade mönster. Du får hjälp att förstå hur dina tidiga relationer i livet formar de nära relationer du har idag. Genom att bearbeta minnen av jobbiga upplevelser kan du må bättre och bli mer fri att leva så som du vill. Du får också lära dig tekniker för att lugna nervsystemet, så att du kan stilla dig själv i svåra stunder. 

En av de metoder jag använder heter EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Den har främst blivit känd genom sin goda effekt vid PTSD - posttraumatiskt stressyndrom, men har visat sig vara hjälpsam vid många olika tillstånd, till exempel ångest, svår sorg, nedstämdhet och negativa självuppfattningar. Under fliken EMDR kan du läsa mer om metoden.

 

Mitt arbetssätt är inspirerat av CFT, compassionfokuserad terapi. Det är en terapiform som kommer från den kognitiva beteendeterapin, KBT, men som binder samman metoder och tekniker också från andra terapiinriktningar. Du tränar upp förmågan att vid motgångar bemöta dig själv med medkänsla, värme och förståelse istället för med självkritik. Vi vet att det ökar motståndskraften mot psykisk ohälsa. 


Beroende på vad du har för problem, vad du har för mål med terapin och hur din livssituation ser ut, lägger vi upp behandlingen så det passar dig.